ΑΑΔΕ: Οδηγίες για την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων και την οριστικοποίηση του Μητρώου

Airbnb, Blog, Booking, ΑΑΔΕ, Εργαλεία

ΑΑΔΕ: Οδηγίες για την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων και την οριστικοποίηση του Μητρώου

Airbnb, Blog, Booking, ΑΑΔΕ, Εργαλεία

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της 19 Οκτωβρίου 2018 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τροποποιείται η ΠΟΛ.1187/2017 που αναφέρεται στην βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.
Με την εν λόγω απόφαση προβλέπεται ότι η ημερομηνία μέχρι την οποία ο «Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης» οριστικοποιεί την εικόνα του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» είναι η 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Θυμίζουμε ότι όσοι έχουν συνάψει συμφωνίες για Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, έχουν δηλαδή αναρτήσει ακίνητα σε ψηφιακή πλατφόρμα από 1/1/2018 ως τις 30/11/2018 θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Επίσης, σύμφωνα με την άνω απόφαση θα πρέπει μέχρι την ίδια ημερομηνία (30/11/2018) να έχει υποβληθεί συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» για όλες τις αναχωρήσεις του επισκέπτη/μισθωτή μέχρι και τις 31/10/2018, στην οποία δεν θα συμπεριλαμβάνονται τυχόν μισθώσεις που έχουν περιληφθεί ήδη σε «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το ίδιο διάστημα.

Για τις αναχωρήσεις που λαμβάνουν μέρος μέσα στον Νοέμβριο θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 20/12/2018 ενώ αυτές του Δεκεμβρίου μέχρι τις 20/1/2019 σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στην ΠΟΛ.1187/2017

Οδηγίες χρήσης Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων

Pin It on Pinterest