Πληροφορίες Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής

Airbnb, Blog, Booking, ΑΑΔΕ, Εργαλεία

Πληροφορίες Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής

Airbnb, Blog, Booking, ΑΑΔΕ, Εργαλεία

Ο εκάστοτε  Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης μετά την εγγραφή του ακινήτου στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής», υποχρεούται στην υποβολή «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» για κάθε βραχυχρόνια μίσθωση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Η εφαρμογή συνδέεται με το Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής.
Ο Διαχειριστής εισέρχεται στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής» και στη συνέχεια επιλέγει «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ» για το συγκεκριμένο ακίνητο για το οποίο θα υποβάλλει τη δήλωση.

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η επιλογή «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής», θα πρέπει η «Κατάσταση» του ακινήτου να είναι «Οριστική», δηλαδή δε μπορεί να υποβληθεί δήλωση σε ακίνητο που βρίσκεσαι σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης
(δεν έχει ληφθεί Α.Μ.Α.).

Ημερολόγιο: Κατά την εισαγωγή στην οθόνη «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής», εμφανίζεται ημερολόγιο στον τρέχοντα μήνα. Με τα βελάκια στο πάνω δεξιά μέρος του ημερολογίου μπορεί να μεταβεί σε προηγούμενο ή επόμενο μήνα. Επίσης, «κλικάροντας» στο πάνω αριστερά μέρος του ημερολογίου στο πεδίο «Σήμερα» μπορείτε να “επιστρέψετε” στον τρέχοντα μήνα.
Το ημερολόγιο είναι ενημερωμένο με τις υποβληθείσες δηλώσεις είτε αυτές είναι οριστικές είτε προσωρινά αποθηκευμένες.

Εμφάνιση: Στην περίοδο υποβληθεισών δηλώσεων τα πεδία «Από» και «Έως» εμφανίζονται προσυμπληρωμένα με τον τρέχοντα μήνα. Επιλέγοντας ένα διάστημα και στη συνέχεια “κλικάροντας” στο πεδίο «Αναζήτηση» μπορεί να εμφανιστούν οι δηλώσεις για οποιαδήποτε περίοδο μίσθωσης. Στο πλήθος υποβληθεισών δηλώσεων δεν λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις που είναι προσωρινά αποθηκευμένες. Επίσης, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αρχική δήλωση και στη συνέχεια τροποποιητική, η δήλωση θεωρείται μία.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)
Οδηγίες χρήσης Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής για υπεκμισθωτές ακινήτων

Pin It on Pinterest