Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτου εκτός ψηφιακών πλατφορμών

ΑΑΔΕ, Εργαλεία

Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτου εκτός ψηφιακών πλατφορμών

ΑΑΔΕ, Εργαλεία

Βραχυχρόνιες μισθώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται εκτός ψηφιακών πλατφορμών όπως για παράδειγμα με προφορική  ή γραπτή  συμφωνία εμπίπτει στις κοινές αστικές μισθώσεις. Για αυτές θα πρέπει:

  • Να υποβληθεί για κάθε μίσθωση “Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας” (μισθωτήριο) μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, επιλέγοντας στο Είδος μίσθωσης: “Βραχυχρόνια μίσθωση εκτός ψηφιακής πλατφόρμας”
  • Να δηλωθούν τα εισοδήματα από τη μίσθωση του ακινήτου στην Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας (έντυπο Ε2)
  • Να υποβληθεί το Ε2 μαζί με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους που αφορά.

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης αυτής είναι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική σελίδα της ΑΑΔΕ- Εισόδημα / Μισθωτήρια Ακινήτων

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης αυτής είναι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης.

Σημείωση: Εάν το ακίνητο  μισθώνεται βραχυχρόνια τόσο με χρήση όσο και χωρίς χρήση ψηφιακών πλατφορμών ισχύουν όλα τα παραπάνω αντίστοιχα.

Τι να προσέξω στην τμηματική βραχυχρόνια μίσθωση
Βραχυχρόνιες μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)

Pin It on Pinterest