Βραχυχρόνιες μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)

Airbnb, Blog, Booking, ΑΑΔΕ, Εργαλεία

Βραχυχρόνιες μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)

Airbnb, Blog, Booking, ΑΑΔΕ, Εργαλεία

Όταν Τουριστικές Επιχειρήσεις προβαίνουν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις τουριστικών τους καταλυμάτων, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας του διαμοιρασμού, οφείλουν να αναρτούν σε κάθε καταχώρηση καταλύματος το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) που διαθέτουν.

Σε περίπτωση που έχει αποκτηθεί Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) Τουριστικής Επιπλωμένης Έπαυλης του Ειδικού Καθεστώτος και μισθώνεται βραχυχρόνια μέσω των ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας διαμοιρασμού, τότε πρέπει:

  1. Να καταχωρηθεί η έπαυλη στο “Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής”.
  2. Η καταχώρηση δεν θα συνοδευτεί με απόδοση Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.), αλλά αντί του Α.Μ.Α. θα αναρτάται στις ψηφιακές πλατφόρμες ο αριθμός Ε.Σ.Λ., με το πρόθεμα Ε.Σ.Λ. στην αρχή.
  3. Να υποβληθεί η “Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής” για καθεμία βραχυχρόνια μίσθωση.
  4. Η προθεσμία της κάθε δήλωσης είναι μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο και υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ακινήτων
  5. Να οριστικοποιηθούν τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο “Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής” έως τις 28 Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος.
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτου εκτός ψηφιακών πλατφορμών
Πληροφορίες Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής

Pin It on Pinterest