Τι να προσέξω για το εισόδημα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σαν ιδιώτης

Blog

Τι να προσέξω για το εισόδημα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σαν ιδιώτης

Blog

Στο ετήσιο εισόδημα που απέκτησαν το 2018 οι φορολογούμενοι από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων σαν ιδιώτες θα επιβληθεί, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν ως σήμερα, φόρος εισοδήματος με βάση την κλίμακα φορολογίας των ενοικίων με συντελεστές από 15% ως και 45%.

 • Για συνολικό εισόδημα από ακίνητα μέχρι 12.000 ευρώ ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 15%
 • Για το ποσό από τις 12.001 έως τις 35.000 ευρώ υπολογίζεται με συντελεστή 35%
 • Και για τα υπόλοιπα ποσά πάνω από 35.000 ευρώ υπολογίζεται με 45%.

Για παράδειγμα, στις 32.000€ υπολογίζουμε 12.000€ Χ 15% και 20.000€ Χ 35% (32.000-12.000=20.000) = 8.800€

Αυτό ισχύει με την προϋπόθεση ότι τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας εκτός φυσικά της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

Σε αντίθετη περίπτωση το εισόδημα αυτό θα λογίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και θα φορολογηθεί με την παρακάτω κλίμακα:

 • Ως τις 20.000 ευρώ ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 22%
 • Για το ποσό από τις 20.001 έως τις 30.000 ευρώ υπολογίζεται με συντελεστή 29%
 • Για το ποσό από τις 30.001 έως τις 40.000 ευρώ υπολογίζεται με συντελεστή 37%
 • Και για τα υπόλοιπα ποσά πάνω από 40.000 ευρώ υπολογίζεται με 45%.

Στο αντίστοιχο παράδειγμα υπολογίζουμε 20.000€ Χ 22%, + 10.000€ Χ 29% + 2.000€ Χ 35% = 8.000€

Το σύνολο των εξόδων που αφορούν την μίσθωση όπως:

 • ΕΝΦΙΑ του ακινήτου
 • Λογαριασμοί κοινοχρήστων
 • ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό αέριο κ.α.)
 • Εξοπλισμός
 • Αναλώσιμα
 • Κόστος αποκατάστασης ζημιών
 • Κόστος συντήρησης
 • Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

όμως δεν υπολογίζονται σαν μείωση του εισοδήματος αν και θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας για να υπολογίσουμε το τελικό κέρδος.

Δεν υπολογίζουμε εδώ την προμήθεια από τις ψηφιακές πλατφόρμες που είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό αλλά δεν επιβαρύνει το εισόδημα από την βραχυχρόνια μίσθωση. 

Σημείωση για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης: Εάν το συνολικό εισόδημα υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης με κλιμακούμενους συντελεστές 2,2% έως 10%.

Τι να προσέξω στην τμηματική βραχυχρόνια μίσθωση
Βραχυχρόνιες μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)

Pin It on Pinterest