Τι να προσέξω στην τμηματική βραχυχρόνια μίσθωση

Airbnb, Blog, Booking, ΑΑΔΕ

Τι να προσέξω στην τμηματική βραχυχρόνια μίσθωση

Airbnb, Blog, Booking, ΑΑΔΕ

 
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ και τις οδηγίες που έχει αναρτήσει όταν ένας Διαχειριστής Ακινήτου εκμισθώνει διακριτά σε ψηφιακές πλατφόρμες περισσότερους του ενός χώρους (τμηματική μίσθωση ακινήτου) που είναι στο ίδιο ακίνητο, πρέπει να αποκτά ξεχωριστό Α.Μ.Α. για κάθε χώρο που αναρτά.
Για να είναι εφικτό το παραπάνω πρέπει να έχει επιλέξει την επιλογή «Τμηματική Μίσθωση» κατά την καταχώρηση. 
Επίσης, στις περιπτώσεις τμηματικής μίσθωσης πρέπει να πάρουμε ένα ΑΜΑ για όλο το ακίνητο και για κάθε χώρο του ακινήτου που θα ενοικιαστεί τμηματικά ένα νέο Α.Μ.Α.
 
Απαιτείται δηλαδή η απόκτηση Α.Μ.Α. για όλο το ακίνητο και στη συνέχεια να αποκτήσει ξεχωριστό Α.Μ.Α. για κάθε ένα χώρο του ιδίου ακινήτου που προτίθεται να εκμισθώνει ξεχωριστά, μέσω της επιλογής «Τμηματική Μίσθωση», και μέχρι να συμπληρωθεί το συνολικό εμβαδόν του ακινήτου.
Κρατήστε την ημέρα: Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 Συνέδριο BnB Guest
Τι να προσέξω για το εισόδημα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σαν ιδιώτης

Pin It on Pinterest