Κρατήστε την ημέρα: Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 Συνέδριο BnB Guest

Κρατήστε την ημέρα: Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 Συνέδριο BnB Guest

 

Η KRS Group συμμετέχοντας ως GOLD Sponsor, σας προσκαλεί στο Συνέδριο BnB Guest που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019 στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens.

Το BnB Guest Conference αφορά την Οικονομία Διαμοιρασμού & τη Βραχυχρόνια Μίσθωση. Σκοπός του συνεδρίου είναι να διερευνήσει τις προκλήσεις, τα προβλήματα, τις λύσεις και να αναδείξει τις ευκαιρίες που αναδύονται αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές για την ποιοτική ανάπτυξη της τουριστικής αγοράς.

Η KRS Group έχοντας αναπτύξει τον πρώτο ολοκληρωμένο οδηγό στις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων BnBHosts.gr μέσω των ψηφιακών πλατφορμών υποστηρίζει το θεσμό και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις ώστε να μπορεί να διασφαλίσει στους πελάτες της το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν και η εγγραφή μπορεί να γίνει στο www.bnbguest.gr

Θα είναι τιμή μας να σας δούμε από κοντά.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτου εκτός ψηφιακών πλατφορμών

Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτου εκτός ψηφιακών πλατφορμών

Βραχυχρόνιες μισθώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται εκτός ψηφιακών πλατφορμών όπως για παράδειγμα με προφορική  ή γραπτή  συμφωνία εμπίπτει στις κοινές αστικές μισθώσεις. Για αυτές θα πρέπει:

  • Να υποβληθεί για κάθε μίσθωση “Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας” (μισθωτήριο) μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, επιλέγοντας στο Είδος μίσθωσης: “Βραχυχρόνια μίσθωση εκτός ψηφιακής πλατφόρμας”
  • Να δηλωθούν τα εισοδήματα από τη μίσθωση του ακινήτου στην Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας (έντυπο Ε2)
  • Να υποβληθεί το Ε2 μαζί με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους που αφορά.

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης αυτής είναι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική σελίδα της ΑΑΔΕ- Εισόδημα / Μισθωτήρια Ακινήτων

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης αυτής είναι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης.

Σημείωση: Εάν το ακίνητο  μισθώνεται βραχυχρόνια τόσο με χρήση όσο και χωρίς χρήση ψηφιακών πλατφορμών ισχύουν όλα τα παραπάνω αντίστοιχα.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)

Βραχυχρόνιες μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)

Όταν Τουριστικές Επιχειρήσεις προβαίνουν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις τουριστικών τους καταλυμάτων, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας του διαμοιρασμού, οφείλουν να αναρτούν σε κάθε καταχώρηση καταλύματος το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) που διαθέτουν.

Σε περίπτωση που έχει αποκτηθεί Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) Τουριστικής Επιπλωμένης Έπαυλης του Ειδικού Καθεστώτος και μισθώνεται βραχυχρόνια μέσω των ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας διαμοιρασμού, τότε πρέπει:

  1. Να καταχωρηθεί η έπαυλη στο “Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής”.
  2. Η καταχώρηση δεν θα συνοδευτεί με απόδοση Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.), αλλά αντί του Α.Μ.Α. θα αναρτάται στις ψηφιακές πλατφόρμες ο αριθμός Ε.Σ.Λ., με το πρόθεμα Ε.Σ.Λ. στην αρχή.
  3. Να υποβληθεί η “Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής” για καθεμία βραχυχρόνια μίσθωση.
  4. Η προθεσμία της κάθε δήλωσης είναι μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο και υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ακινήτων
  5. Να οριστικοποιηθούν τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο “Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής” έως τις 28 Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος.

Πληροφορίες Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής

Πληροφορίες Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής

Ο εκάστοτε  Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης μετά την εγγραφή του ακινήτου στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής», υποχρεούται στην υποβολή «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» για κάθε βραχυχρόνια μίσθωση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Η εφαρμογή συνδέεται με το Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής.
Ο Διαχειριστής εισέρχεται στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής» και στη συνέχεια επιλέγει «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ» για το συγκεκριμένο ακίνητο για το οποίο θα υποβάλλει τη δήλωση.

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η επιλογή «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής», θα πρέπει η «Κατάσταση» του ακινήτου να είναι «Οριστική», δηλαδή δε μπορεί να υποβληθεί δήλωση σε ακίνητο που βρίσκεσαι σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης
(δεν έχει ληφθεί Α.Μ.Α.).

Ημερολόγιο: Κατά την εισαγωγή στην οθόνη «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής», εμφανίζεται ημερολόγιο στον τρέχοντα μήνα. Με τα βελάκια στο πάνω δεξιά μέρος του ημερολογίου μπορεί να μεταβεί σε προηγούμενο ή επόμενο μήνα. Επίσης, «κλικάροντας» στο πάνω αριστερά μέρος του ημερολογίου στο πεδίο «Σήμερα» μπορείτε να “επιστρέψετε” στον τρέχοντα μήνα.
Το ημερολόγιο είναι ενημερωμένο με τις υποβληθείσες δηλώσεις είτε αυτές είναι οριστικές είτε προσωρινά αποθηκευμένες.

Εμφάνιση: Στην περίοδο υποβληθεισών δηλώσεων τα πεδία «Από» και «Έως» εμφανίζονται προσυμπληρωμένα με τον τρέχοντα μήνα. Επιλέγοντας ένα διάστημα και στη συνέχεια “κλικάροντας” στο πεδίο «Αναζήτηση» μπορεί να εμφανιστούν οι δηλώσεις για οποιαδήποτε περίοδο μίσθωσης. Στο πλήθος υποβληθεισών δηλώσεων δεν λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις που είναι προσωρινά αποθηκευμένες. Επίσης, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αρχική δήλωση και στη συνέχεια τροποποιητική, η δήλωση θεωρείται μία.

Οδηγίες χρήσης Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής για υπεκμισθωτές ακινήτων

Οδηγίες χρήσης Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής για υπεκμισθωτές ακινήτων

Pin It on Pinterest