fbpx
Περιορισμός 90 ημερών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις από ιδιώτες, αλήθειες και ψέματα!

Περιορισμός 90 ημερών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις από ιδιώτες, αλήθειες και ψέματα!

Έχουν περάσει αρκετοί μήνες από την πρώτη εφαρμογή της πλατφόρμας που αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και οι ασάφειες εξακολουθούν να μας μπερδεύουν. Τις ασάφειες τις προκαλεί η λανθασμένη ερμηνεία του νόμου. Ας πάρουμε τα πράγματα με την σειρά.

Το άρθ. 111 του Ν. 4446/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 87 του Ν.4472/2017 θέτει τους εξής περιορισμούς αναφορικά με τη διάθεση των ακινήτων:

 • Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των 2 ακινήτων ανά ΑΦΜ
 • Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτοςκαι στην περίπτωση νησιών κάτω των 10.000 κατοίκων να μην υπερβαίνει τις 60 ημέρες. Επιπλέον ορίζεται ότι υπέρβαση του εν λόγω ορίου επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις 12.000 € ανά φορολογικό έτος.

Αυτό όμως που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο και ελάχιστοι έχουν δώσει την απαιτούμενη σημασία και προσοχή είναι το εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:»

Από την παραπάνω διάταξη συνάγονται τα εξής:

 • Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί δεν είναι δεδομένο ότι θα ισχύουν για όλη την Ελλάδα καθώς ο νόμος αφήνει το περιθώριο οι περιορισμοί να επιβληθούν μόνο σε ορισμένες περιοχές όπου κρίνεται ότι πρέπει να προστατευτεί ο θεσμός της κατοικίας
 • Μέχρι εκδόσεως της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης (η οποία ουδέποτε συντάχθηκε) ΔΕΝ υφίσταται κανένας από τους παραπάνω περιορισμούς και η εν λόγω διάταξη παραμένει μέχρι και σήμερα ανενεργή.

 

Κωνσταντίνος Ράικος, Founder & Group CEO, KRS Group

Πότε επιβάλλεται χαρτόσημο σε μισθώσεις airbnb

Πότε επιβάλλεται χαρτόσημο σε μισθώσεις airbnb

Μια νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει τα σχετικά με τα τέλη χαρτοσήμου και πότε αυτά επιβάλλονται σε περιπτώσεις ενοικίασης κατοικίας μέσω της διαδικασίας βραχυχρόνιας μίσθωσης. 

Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, δεν επιβάλλεται χαρτόσημο στις περιπτώσεις όπου τα μισθώματα καταβάλλονται σε «Διαχειριστές Ακινήτων» λόγω διάθεσης αυτών σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά ούτε και στην περίπτωση μίσθωσης κατοικιών σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που λαμβάνουν έγκριση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, προκειμένου να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες προσφύγων.

Αναλυτικά, με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ δίνονται οι παρακάτω διευκρινίσεις:

1. Μίσθωση κατοικιών από Μ.Κ.Ο., στο πλαίσιο του σκοπού τους, για τις ανάγκες στέγασης προσφύγων.

Με την ΠΟΛ.1008/2007 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 3 του ν. 3522/2006 και δόθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με τη σταδιακή κατάργηση των τελών χαρτοσήμου επί των μισθωμάτων κατοικιών. Συμπληρωματικά και κατόπιν υποβολής γραπτών και προφορικών ερωτημάτων, διευκρινίζεται ότι εκμίσθωση κατοικίας θεωρείται και η μίσθωση κατοικιών σε μη-κυβερνητικές οργανώσεις, που λαμβάνουν έγκριση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες προσφύγων. Κατά συνέπεια οι μισθώσεις αυτές δεν έχουν χαρτόσημο.

2. Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσω πλατφόρμας, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Όπως έχει ήδη διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1187/2018, «Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης» μπορεί να είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, που αναλαμβάνει εκτός των άλλων τη διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωσή του. Ως «Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης», δύναται να είναι είτε ο κύριος του «Ακινήτου» ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής ή τρίτος.

Για τις ανάγκες της φορολογίας των τελών χαρτοσήμου, διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

 • Μισθώματα που καταβάλλονται σε «Διαχειριστές Ακινήτων» λόγω διάθεσης αυτών σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης: οι «Διαχειριστές Ακινήτων» όταν διαθέτουν ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στα πλαίσια της οικονομίας διαμοιρασμού, δεν επιβαρύνονται με τέλη χαρτοσήμου, καθώς εξ ορισμού οι μισθώσεις αυτές καλύπτουν βραχυχρόνιες στεγαστικές ανάγκες των αντισυμβαλλομένων. Κατά συνέπεια οι εν λόγω Διαχειριστές δεν έχουν υποχρέωση υπολογισμού και απόδοσης τελών χαρτοσήμου.
 • Μισθώματα που καταβάλλονται από «Διαχειριστές Ακινήτων», όταν τα πρόσωπα αυτά έχουν και την ιδιότητα υπεκμισθωτή του ακινήτου.

Όταν οι «Διαχειριστές Ακινήτων» μισθώνουν ακίνητα από τους ιδιοκτήτες τους προκειμένου να τα διαθέσουν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης με την ιδιότητα του υπεκμισθωτή, η αρχική συμφωνία μίσθωσης που συνάπτεται με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου υπάγεται σε τέλη χαρτοσήμου 3 % (πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Κρατήστε την ημέρα: Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 Συνέδριο BnB Guest

Κρατήστε την ημέρα: Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 Συνέδριο BnB Guest

 

Η KRS Group συμμετέχοντας ως GOLD Sponsor, σας προσκαλεί στο Συνέδριο BnB Guest που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019 στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens.

Το BnB Guest Conference αφορά την Οικονομία Διαμοιρασμού & τη Βραχυχρόνια Μίσθωση. Σκοπός του συνεδρίου είναι να διερευνήσει τις προκλήσεις, τα προβλήματα, τις λύσεις και να αναδείξει τις ευκαιρίες που αναδύονται αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές για την ποιοτική ανάπτυξη της τουριστικής αγοράς.

Η KRS Group έχοντας αναπτύξει τον πρώτο ολοκληρωμένο οδηγό στις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων BnBHosts.gr μέσω των ψηφιακών πλατφορμών υποστηρίζει το θεσμό και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις ώστε να μπορεί να διασφαλίσει στους πελάτες της το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν και η εγγραφή μπορεί να γίνει στο www.bnbguest.gr

Θα είναι τιμή μας να σας δούμε από κοντά.

Τι να προσέξω στην τμηματική βραχυχρόνια μίσθωση

Τι να προσέξω στην τμηματική βραχυχρόνια μίσθωση

 
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ και τις οδηγίες που έχει αναρτήσει όταν ένας Διαχειριστής Ακινήτου εκμισθώνει διακριτά σε ψηφιακές πλατφόρμες περισσότερους του ενός χώρους (τμηματική μίσθωση ακινήτου) που είναι στο ίδιο ακίνητο, πρέπει να αποκτά ξεχωριστό Α.Μ.Α. για κάθε χώρο που αναρτά.
Για να είναι εφικτό το παραπάνω πρέπει να έχει επιλέξει την επιλογή «Τμηματική Μίσθωση» κατά την καταχώρηση. 
Επίσης, στις περιπτώσεις τμηματικής μίσθωσης πρέπει να πάρουμε ένα ΑΜΑ για όλο το ακίνητο και για κάθε χώρο του ακινήτου που θα ενοικιαστεί τμηματικά ένα νέο Α.Μ.Α.
 
Απαιτείται δηλαδή η απόκτηση Α.Μ.Α. για όλο το ακίνητο και στη συνέχεια να αποκτήσει ξεχωριστό Α.Μ.Α. για κάθε ένα χώρο του ιδίου ακινήτου που προτίθεται να εκμισθώνει ξεχωριστά, μέσω της επιλογής «Τμηματική Μίσθωση», και μέχρι να συμπληρωθεί το συνολικό εμβαδόν του ακινήτου.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)

Βραχυχρόνιες μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)

Όταν Τουριστικές Επιχειρήσεις προβαίνουν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις τουριστικών τους καταλυμάτων, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας του διαμοιρασμού, οφείλουν να αναρτούν σε κάθε καταχώρηση καταλύματος το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) που διαθέτουν.

Σε περίπτωση που έχει αποκτηθεί Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) Τουριστικής Επιπλωμένης Έπαυλης του Ειδικού Καθεστώτος και μισθώνεται βραχυχρόνια μέσω των ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας διαμοιρασμού, τότε πρέπει:

 1. Να καταχωρηθεί η έπαυλη στο “Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής”.
 2. Η καταχώρηση δεν θα συνοδευτεί με απόδοση Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.), αλλά αντί του Α.Μ.Α. θα αναρτάται στις ψηφιακές πλατφόρμες ο αριθμός Ε.Σ.Λ., με το πρόθεμα Ε.Σ.Λ. στην αρχή.
 3. Να υποβληθεί η “Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής” για καθεμία βραχυχρόνια μίσθωση.
 4. Η προθεσμία της κάθε δήλωσης είναι μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο και υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ακινήτων
 5. Να οριστικοποιηθούν τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο “Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής” έως τις 28 Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος.

Πληροφορίες Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής

Πληροφορίες Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής

Ο εκάστοτε  Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης μετά την εγγραφή του ακινήτου στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής», υποχρεούται στην υποβολή «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» για κάθε βραχυχρόνια μίσθωση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Η εφαρμογή συνδέεται με το Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής.
Ο Διαχειριστής εισέρχεται στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής» και στη συνέχεια επιλέγει «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ» για το συγκεκριμένο ακίνητο για το οποίο θα υποβάλλει τη δήλωση.

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η επιλογή «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής», θα πρέπει η «Κατάσταση» του ακινήτου να είναι «Οριστική», δηλαδή δε μπορεί να υποβληθεί δήλωση σε ακίνητο που βρίσκεσαι σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης
(δεν έχει ληφθεί Α.Μ.Α.).

Ημερολόγιο: Κατά την εισαγωγή στην οθόνη «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής», εμφανίζεται ημερολόγιο στον τρέχοντα μήνα. Με τα βελάκια στο πάνω δεξιά μέρος του ημερολογίου μπορεί να μεταβεί σε προηγούμενο ή επόμενο μήνα. Επίσης, «κλικάροντας» στο πάνω αριστερά μέρος του ημερολογίου στο πεδίο «Σήμερα» μπορείτε να “επιστρέψετε” στον τρέχοντα μήνα.
Το ημερολόγιο είναι ενημερωμένο με τις υποβληθείσες δηλώσεις είτε αυτές είναι οριστικές είτε προσωρινά αποθηκευμένες.

Εμφάνιση: Στην περίοδο υποβληθεισών δηλώσεων τα πεδία «Από» και «Έως» εμφανίζονται προσυμπληρωμένα με τον τρέχοντα μήνα. Επιλέγοντας ένα διάστημα και στη συνέχεια “κλικάροντας” στο πεδίο «Αναζήτηση» μπορεί να εμφανιστούν οι δηλώσεις για οποιαδήποτε περίοδο μίσθωσης. Στο πλήθος υποβληθεισών δηλώσεων δεν λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις που είναι προσωρινά αποθηκευμένες. Επίσης, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αρχική δήλωση και στη συνέχεια τροποποιητική, η δήλωση θεωρείται μία.

Pin It on Pinterest