Κρατήστε την ημέρα: Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 Συνέδριο BnB Guest

AADE, Airbnb, Blog, Booking, Χωρίς κατηγορία

Κρατήστε την ημέρα: Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 Συνέδριο BnB Guest

AADE, Airbnb, Blog, Booking, Χωρίς κατηγορία

KRS Group, participating as a GOLD Sponsor, invites you to the BnB Guest Conference to be held on Thursday, 24 January 2019 at the Hotel Wyndham Grand Athens.

The BnB Guest Conference is about the economy of sharing and short-term leasing. The aim of the Conference is to explore the challenges, problems, solutions and to highlight the opportunities that emerge and the best practices for the qualitative development of the tourist market.

KRS Group Having developed the first complete guide in short-term leasing of real estate BnBHosts.gr through the digital platforms supports the institution and monitors all developments so that it can ensure its customers the best possible outcome.

Participation in the Conference is free and registration can be made at www.bnbguest.gr.

we’d love to see you there.

Short Term Rentals outside of digital platforms

Pin It on Pinterest